Uddannelse for teamledere og teamkoordinatorer

Nedenstående uddannelsesforløb har været gennemført på forskellige
arbejdspladser i forskellige udgaver og længde.

Praktisk teamledelse

Udviklingsforløb tilrettelagt for teamledere og -koordinatorer

Formål:

  • Sikre den bedst mulige løsning af teamleder(-koordinator)opgaverne
  • Udvikle den enkelte teamleders kompetencer i relation til opgaven
  • Støtte teamledernes samarbejde med fælles oplevelser, læring og udvikling

Mål:

Når kursusforløbet er gennemført har deltagerne fået:

Viden og værktøjer til at håndtere teamledelsesopgaven godt og effektivt
En god forståelse for forskellige persontypers arbejds- og kommunikationsstil.
Trænet og udviklet de kommunikative teamledelseskompetencer
Tilrettelæggelse: 2 + 1 dag.

Program:

Deltagerne udfylder inden den første kursusdag et spørgeskema om arbejdet og rollen som teamleder/-koordinator, for at afdække ønsker og behov hos den enkelte. Efterfølgende vil nedenstående elementer i forskelligt omfang blive inddraget og tilrettelagt i et kursusprogram, der præsenteres på første kursusdag.

Inden første kursusdag tilsendes deltagerne desuden et link til en række spørgsmål for at finde den enkeltes typeprofil (Jungs Type Indikator – JTI). Tilbagemelding på denne gives på første kursusdag.

Der lægges op til, at deltagerne arbejder med fagpersonlige udfordringer i mellem kursusdagene.

Hvad er team / teamarbejde

En gruppe udvikler sig hele tiden. Det kaldes for gruppeprocesser, og de er gode at kende.
Hvordan er teamlederrollen i denne proces? Hvorfor er det vigtigt med klare rammer, overblik over ressourcerne osv.? Hvordan fungerer små enkle teambuilding-øvelser? Hvad er forskellen på en teamleder og en teamkoordinator?

Typer, adfærd og kommunikation (JTI)

Hvordan er vi forskellige som typer, og hvad betyder det for samarbejde og kommunikation, når vi skal arbejde i grupper og team? Hjælp til at overskue og forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker; hvorfor vi foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsmåder frem for andre; hvorfor vi hurtigt er på bølgelængde med nogle mennesker, mens vi kan opleve andre som vanskeligere at kommunikere med. Vi bruger Jungs Type Indikator (JTI) til dette arbejde.

Lavpraktisk (team-) mødeledelse

Mødeledelse er en vigtig, men undervurderet og vanskelig del. For mange synes det banalt at kunne lede et møde… men ikke desto mindre er mange alligevel rigtig dårlige til det. Dette er en præsentation (og evt. træning) af grundliggende og nye/konstruktive mødeledelsesværktøjer.

Praktiske teamledelsesværktøjer

Præsentation og gennemgang af forskellige værktøjer som fx gruppeudviklingssamtaler (GRUS), Teamtjek (skema der tager ”temperaturen” på teamet) samt forskellige teamudviklingsværktøjer, der også er gode at have i ”værktøjskassen”.

Anerkendende kommunikation og teamledelse

Oplæg, konkrete forslag og øvelser til at udvikle en anerkendende kommunikations-stil i forhold til kolleger og medarbejdere, både i og udenfor teamet eller arbejdsgruppen. Hvad er forskellen på anerkendelse, værdsættelse og ros? Og hvornår skal man bruge hvad?

Teamcoaching

Præsentation og træning i nogle af de væsentligste værktøjer i coaching, såsom aktiv lytning og feedback. Man bliver ikke coach på et par timer, men man kan via øvelser og træning på forholdsvis kort tid udvikle en mere ”coachende adfærd”… en stil der kendertegner meget af den moderne ledelse i dag.