At arbejde som et team kan være udfordrende, men…

… Team er arbejdsformernes Ferrarie:

“De er højtydende, men kræver megen vedligeholdelse og mange slags indsatser.”
– Edvard Lawler, 1994

Og I modsætning til almindeligt samarbejde skaber teamsamarbejdet en udvikling og synergi, hvor to plus to bliver til fem.

Teamudvikling sker i faser

Enhver gruppe eller team udvikler sig igennem flere faser. Bevidstheden om dette er meget hjælpsom i teamsamarbejdet. Både for den ansvarlige leder og teamets medlemmer.

TeamUdvikling


Undgå ”The teamkiller”

Uanset om det er ny-etablerede team eller team, der har fungeret i flere år, er der brug for opmærksomhed fra lederen eller/og en konsulent udefra til at sikre, at teamprocesserne kører optimalt. Fx er det vigtigt, at teamets opgaver, ressourcer og rammer er klart og tydeligt beskrevet for teamets deltagere. Utydelig opgavebeskrivelse og rammesætning er den mest almindelige “teamkiller”. Dertil kommer så selve den daglige kommunikation og samarbejdet, hvor relationerne ofte bliver udfordret alvorligt – vi er jo så forskellige.

At komme i gang med at arbejde teambaseret…

Har I besluttet, at I vil arbejde teamorganiseret, som de fleste efterhånden vælger at gøre, er det vigtigt at komme “godt fra start”. Jeg assisterer processen ved at stille spørgsmål og opgaver, og ved at udfordre og hjælpe med hele tiden at fokusere

Se eksempler på teamudviklingsforløb

Teamudvikling | Personaledag med fokus på teamet | Ledelse af teams

Ring og få et uforpligtende møde om, hvordan jeres team kan udvikles til at blive gladere, mere velfungerende og derved opnå bedre resultater.