Estimate adfærdsprofil

Baggrund

Adfærdsprofilen er et psykologisk baseret værktøj udviklet i Danmark. Det teoretiske afsæt er Adlers personlighedsmodel, justeret i forhold til nyere teorier om menneskelige drivkræfter

Let at forstå

Det betydelige teoretiske fundament giver en validitet og en dybde, som tilfredsstiller specialister og eksperter. OG  – der er gjort en dyd ud af, at Adfærdsprofilen skal være

  • Let at forståEstimate adfærdsprofil
  • Let at huske
  • Let at anvende

Profilen arbejder med en klar og enkel farvesymbolik m. 4 farver.

Metode

Spørgeramme udfyldes online. Der udarbejdes en grafisk stærk rapport med fleksible muligheder for tilpasning til den konkrete anvendelse og det konkrete behov. Rapporten udleveres sammen med en individuel samtale der varer 1-1½ time.