Virksomhedsmentor

I samarbejde med kommuner og jobcentre i det meste af Syddanmark har jeg siden 2009 tilrettelagt og afholdt mange uddannelsesforløb.

Alle målrettet de mennesker, der gerne vil fungere som mentor ude på arbejdspladsen… dvs tage imod, og tage sig af, de mænd og kvinder, der skal i arbejdsprøvning eller praktik, pga lang tids ledighed, sygdom eller fordi de er nye i Danmark.

Mennesker der har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet og har brug for hjælp, støtte og opmuntring.

Arbejdet som mentor varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, og der kan være mange opgaver og udfordringer, ikke bare i forhold til de mennesker man skal være mentor for, men også i forhold til ledelse og kolleger, dvs. sikre at arbejdspladsen samarbejder omkring mentorarbejdet.

Virksomhedsmentor, coaching_76

Her er et par eksempler på mentor-uddannelsesforløb
Virksomhedsmentorernes opgave er typisk at hjælpe med fastholdelse på arbejdsmarkedet

Mentors fokusområder:

 • Rollemodel
 • Guide/instruktør til arbejdspladskulturen og arbejdsmarkedet generelt.
 • Hvordan gør man her?
 • Hvad er målet?
 • Hvordan når jeg målet?
 • Hvor kan jeg finde ressourcerne?
 • Repræsentant for virksomhedens værdier, er kulturbærer, og motivator.
 • Viden om kompetenceafklaring og udvikling af manglende arbejdsmarkedsrettede sociale, personlige, sproglige og faglige kompetencer
 • Være en respekteret medarbejder, der kan skabe rum og plads trods mentees begrænsninger.
 • Skabe rum for mangfoldighed, være brobygger mellem mentee og kollegerne.
 • Evne til at skabe “den gode historie” om sin mentee.
 • God kommunikator
 • Rummelig
 • At kunne rose og anerkende mentee for selv små succeser.
 • Fokus på fastholdelse.
 • Viden om grænser.
 • Anerkendelse.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.

Kontakt mig på enten telefon 30 24 54 05 eller wh@williamhusted.dk for at høre mere om mentoruddannelsen for virksomhedsmentorer