Sociale mentorer

…har typisk til opgave at hjælpe et eller flere mennesker til at klare/mestre privatlivet

Sociale mentorers fokusområder:

 • Rollemodel
 • Guide/instruktør til det gode liv og til samfundets forventninger og krav generelt. Mentor skal hjælpe mentee til at kunne mestre sit liv og til at være en selvhjulpen samfundsborger.
 • Mentee har ofte tungere problemstillinger og har brug for hjælp til livsmestring på flere niveauer.
 • Mentor bør ikke være behandler eller terapeut for mentee.

Et uddannelsesforløb for sociale mentorer tilrettelægges naturligvis efter hvem de skal være mentor for!

Sociale mentorer

Mentor skal have:

 • viden om relationen som udviklingsredskab.
 • veludviklet kendskab til egne styrkeområder og sårbarheder samt selvindsigt og positive livserfaringer som en væsentlig ballast.
 • redskaberne til – og fagspecifik viden om – arbejdet med socialt udsatte mennesker.
 • viden om coaching og kendskab til, hvordan man facilliterer udviklingsprocesser.
 • evnen til at skabe motivation i forhold til særligt udsatte målgrupper.
 • modtaget træning i og teoretisk viden om – anerkendende kommunikation.
 • faglige redskaber til at finde potentialer og udvikle manglende kompetencer.
 • faglig og personlig robusthed. Selvmotiverende og tålmodig. Skal kunne tåle langsom progression i arbejdet.
 • viden om psykologiske personlighedstyper og deres personlige værdisystemer.
 • kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.

… samt selv være en generelt velfungerende borger.

Kontakt mig på enten telefon 30 24 54 05 eller wh@williamhusted.dk for at høre mere om mentoruddannelsen for sociale mentorer