Den Videregående Mentoruddannelse – Hent pdf-udgave her  Videregående mentoruddannelsesforløb Efterår

 •  har fokus på, hvordan den gode relation til borgerne sikres og udvikles
 •  giver viden og solide værktøjer i arbejdet med borgerne
 •  træner deltagerne i at passe på sig selv – og hinanden                                          
 •  har coaching og konflikthåndtering som centralt tema

Målgruppen: Medarbejdere og ledere der arbejder med borgere og som har gennemført basisuddannelsen for mentorer (el. tilsvarende)

Mål:  At udvikle mentorernes sociale kompetencer, samt give dem …

 • viden og værktøjer til at løse opgaven og skabe en positiv udvikling – også når det er rigtigt svært
 • en god kontaktevne – der er afgørende, når man skal støtte og hjælpe andre mennesker
 • et godt indblik i de ubevidste mekanismer som driver os mennesker – især når vi er i en udsat situation. Mekanismer som vi logisk kan forstå, men som af og til belaster os
 • overblik til at få øje på og håndtere de psykiske faktorer, der har betydning for den gode relation 

Når vi som professionelle arbejder med mennesker sker det, at vi bliver ramt på en måde, der påvirker vores arbejde på en uhensigtsmæssig måde. Her er der brug for gode kollegiale relationer og værktøjer til at få genetableret den gode professionelle kontakt.   

Modul 1: Fundamentet – kernen i det jeg-styrkende arbejde

   7 + 8.oktober 2019

 • Hvad siger den nye hjerneforskning om udviklingspsykologi, mentalisering og betydningen for relationer mellem mennesker? Tilknytningsteori og grundlæggende psykologisk teori om udvikling og Den videregående mentoruddannelserelationens betydning.
 • At veksle mellem aktiv lytning, coaching og rådgivning. Oplæg og træning i at kommunikere motiverende med borgeren, og håndtere modstanden når dén er der.
 • Metoder der både har til opgave at ”passe på” den professionelle, men som samtidig giver ny indsigt i, hvad der kan/skal gøres i det videre arbejde med borgeren.
 • Hvor er de individuelle personfaglige udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde. Vi arbejder med styrketest og adfærdsprofil.

Modul 2: Anerkendende coaching – et værktøj til at arbejde med mennesker

    30 + 31.oktober 2019

 • Opfølgning på modul 1 ved udveksling af deltagererfaringer.
 • Den coachende tilgang. Træning i at bruge coachende teknikker som effektive redskaber til at afdække ressourcer og skabe handling mod positive mål.
 • Vigtigheden af motivation i personligt udviklingsarbejde. Hvordan styrkes den? Hvordan tager man beslutninger, som bliver til noget? Hvordan kan man både være realistisk og sætte høje mål?
 • Kollegial supervision som redskab til sparring og kompetenceudvikling.

Modul 3: Konflikter og svære samtaler – hvordan skal de håndteres?

   27 + 28.november 2019

 • Opfølgning på modul 2 ved udveksling af deltagererfaringer.
 • Når samarbejdet med borgeren slår gnister. God konflikthåndtering. At sige det der skal siges på en tydelig og ordentlig måde.Den videregående mentoruddannelse
 • Egne (og andres) forsvarsmekanismer? – Hvordan bruges ”den indre konflikttrekant” (model til at arbejde med angst, følelser og forsvar).
 • Oplæg og træning i at være i og håndtere svære situationer – hvad sker der med mig og den anden?

Modul 4: Arbejdet med relationer og positiv psykologi  

  16 + 17.december 2019

 • Opfølgning på modul 3 ved udveksling af deltagererfaringer.
 • Mange af de mennesker, der har brug for en mentor, har i deres liv været udsat for chok, traumer eller stresstilstande, som skaber forstyrrelse i forsøget på at få en normal dagligdag til at fungere. Hvad sker der i hjernen, og hvordan kan vi som mentorer hjælpe og støtte et andet menneske med disse udfordringer?
 • Hvordan skaber du balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du forbliver ”langtidsholdbar” i mentorarbejdet? Hvad kan vi bruge fra forskningen i positiv psykologi?
 • Individuelt fokus på egne udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde.

Modulerne er tilrettelagt med korte oplæg, fælles dialog, udveksling samt øvelser og arbejde med konkrete erfaringer og udfordringer.

Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering.

Antal: 16-18 deltagere

Sted: Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Spørgsmål ang. tilmelding til Anne I. Madsen, Vejen Business College, 76 96 18 80  av@vejenbc.dk

Nærmere information:

Vejen: Lars Lauritsen, Jobcenter Vejen, 79 96 65 97, lala@vejen.dk

Kolding: Kåre Møller, Jobcenter Kolding, 79 79 63 14, jkam@kolding.dk

Varde: Bente Jensen, Jobcenter Varde, 79 94 63 60, benj@varde.dk

Pris:

Kr. 1.488 for 8 dage hvis deltageren er i målgruppen + mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste = VEU godtgørelse på kr. 871,- pr. dag pr. medarbejder

Hvis deltageren ikke er i målgruppen: kr. 4.824,- for 8 dage uden mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Forplejning kr. 250,- pr. dag pr. deltager

Individuel Estimate adfærdsprofil 1500 kr. pr. deltager (tilkøb der afregnes særskilt)