Den Videregående Mentoruddannelse – Hent pdf-udgave her  Videregående mentoruddannelsesforløb Efterår 2021

 •  har fokus på, hvordan den gode relation til borgerne sikres og udvikles
 •  giver viden og solide værktøjer i arbejdet med borgerne
 •  træner deltagerne i at passe på sig selv – og hinanden                                          
 •  har coaching og konflikthåndtering som centralt tema

Modul 1: Fundamentet – kernen i det jeg-styrkende arbejde

 13 + 14. september 2021

 • Hvad siger den nye hjerneforskning om udviklingspsykologi, mentalisering og betydningen for relationer mellem mennesker? Tilknytningsteori og grundlæggende psykologisk teori om udvikling og relationens betydning.
 • At veksle mellem aktiv lytning, coaching og rådgivning. Oplæg og træning i at kommunikere motiverende, og håndtere modstanden når dén er der.
 • Psykisk sårbarhed/sygdom. Hvad er det? Hvordan støtter vi kolleger, borgere, praktikanter med særlige udfordringer bedst muligt?
 • Metoder der både har til opgave at ”passe på” den professionelle, men som samtidig giver ny indsigt i, hvad der kan/skal gøres i det videre arbejde med borgeren. Den videregående mentoruddannelse

Modul 2: Arbejdet med relationer og positiv psykologi

12 + 13. oktober 2021

 •  Hvor er de individuelle personfaglige udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde. Vi tager udgangspunkt i, og arbejder med, en individuel adfærdsprofil.
 • Den coachende tilgang. Træning i at bruge coachende teknikker som effektive redskaber til at afdække ressourcer og skabe handling mod positive mål.
 • Hvordan skaber du balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du forbliver ”langtidsholdbar” i mentorarbejdet? Vi træner den mentale robusthed og bruger det vi kan bruge fra forskningen i positiv psykologi?
 • Med udgangspunkt i en individuel styrketest (VIA) arbejder vi med de positive styrker og hvordan de kan bruges i arbejdet med andre mennesker.
 • Individuelt fokus på egne udviklingspunkter i arbejdet med mennesker.

Modul 3: Konflikter og svære samtaler – hvordan skal de håndteres? 

10 + 11. november 2021

 •  Når samarbejdet med borgeren slår gnister. God konflikthåndtering. At sige det der skal siges på en tydelig og ordentlig måde.
 • Vigtigheden af motivation i personligt udviklingsarbejde. Hvordan styrkes den? Hvordan tager man beslutninger, som bliver til noget? Hvordan kan man både være realistisk og sætte høje mål?
 • Egne, og andres, forsvarsmekanismer? – Hvordan bruges ”den indre konflikttrekant” (model til at arbejde med angst, følelser og forsvar).
 • Oplæg og træning i at være i og håndtere svære situationer – hvad sker der med mig og den anden?

 Modul 4: Den gode mentor. Opsamling og afslutning

29. november 2021

 •  Mental robusthedstræning m. fokus på selvregulering, tænkning og problemløsning.
 • Opsamling, øvelser og repetition. Træning i at afholde mentorsamtaler.

Modulerne er tilrettelagt med korte oplæg, fælles dialog, udveksling samt øvelser og arbejde med konkrete erfaringer og udfordringer. Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering.

Kursusleder: William Husted, udviklingskonsulent og psykoterapeut, MPF.

Se mere på http://kursuscentervejen.dk/den-videregaaende-mentorudannelse/

Antal: 16-18 deltagere

Sted: Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Kviknr.  57540220Mentorvid1

Spørgsmål ang. tilmelding til Anne I. Madsen, Vejen Business College, 76 96 18 80  av@vejenbc.dk

Nærmere information:

Vejen: Lars Lauritsen, Jobcenter Vejen, 79 96 65 97, lala@vejen.dk

Kolding: Kåre Møller, Jobcenter Kolding, 79 79 63 14, jkam@kolding.dk

Pris:

Kr. 1.010,- for 7 dage hvis deltageren er i målgruppen + mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste = VEU-godtgørelse på kr. 881,- pr. dag pr. medarbejder. Hvis deltageren ikke er i målgruppen: kr. 4.310,- for 7 dage uden mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Individuel Estimate adfærdsprofil 1500 kr. pr. deltager (eks. moms) (tilkøb der afregnes særskilt)